Uitgeverij Fenikso

Uitgeverij Fenikso is een nieuwe, literaire uitgeverij die zich richt op boeken met een blijvend karakter:
romans, (non)fictie, fantasy, en thrillers.

Uitgeverij Fenikso wil met name nieuwe aspirant-schrijvers een kans geven, omdat het voor deze groep auteurs steeds moeilijker wordt hun werk te publiceren via de gerenommeerde uitgeverijen. Deze beginnende schrijvers worden intensief begeleid om op die manier de kwaliteit van hun werk te vergroten.

Iedereen in het boekenvak heeft het momenteel moeilijk, dat geldt voor boekverkopers, uitgeverijen en schrijvers. Uitgeverij Fenikso wil startende auteurs de kans geven om binnen te komen in de boekhandel om zich op die manier voor te stellen aan het grotere publiek.

Modelcontract

Uitgeverij Fenikso werkt volgens het nieuwe modelcontract van de Vereniging van Letterkundigen.

In het kort:

  • De auteur geeft de uitgever het exclusieve recht om het werk uit te geven in (e-)boekvorm;
  • Het auteursrecht blijft eigendom van de auteur;
  • De uitgever verbindt zich om het werk voor zijn rekening en risico uit te geven;
  • De auteur ontvangt bij het verschijnen in boekvorm 20* exemplaren gratis;
  • De auteur ontvangt voor paperback of gebonden boek een royalty van 10%* van de netto verkoopprijs;
    De auteur ontvangt voor de uitgave in e-boekvorm een royalty van 25%* van de netto verkoopprijs;
  • De auteur ontvangt 20-40% korting op boeken bestemd voor eigen verkoop.

* Bij meerdere auteurs naar rato.