Boekblad 5 maart 2013

Uitgeverij Fenikso is een nieuwe, literaire uitgeverij in Zwolle die boeken met een ‘blijvend karakter’ wil uitgeven, romans, (non)fictie, fantasy, thrillers.

Met Uitgeverij Fenisko wil Sandra Di Bortolo startende schrijvers de kans geven binnen te komen in de boekhandel. ‘Iedereen in het boekenvak heeft het moeilijk, dus voor schrijvers die nog geen naam hebben, is het nog veel moeilijker om binnen te komen bij een uitgeverij. Als ze bij mij gepubliceerd hebben, komen ze makkelijker in de boekhandel.’ Di Bortolo streeft ernaar om 4 boeken per jaar uit te geven.

Di Bortolo, zelf auteur van Spaghetti met hutspot en in het bezit van een eigen tekstbureau Het Zusje, organiseert twee keer per jaar een verhalenwedstrijd voor debuterende schrijvers, waarvan de tien beste in een bundel verschijnen. De eerste bundel, Niets is wat het lijkt, markeert tegelijk de start van de uitgeverij. ‘Ik weet dat de boekhandel niet dol is op bundels met onbekende auteurs, maar toch is dit een van de manieren waarop iemand zijn naam als auteur kan vestigen.’ Ze rekent hierbij op de kracht van social media. ‘Als mensen erover gehoord hebben, zullen ze ernaar gaan vragen bij de boekhandel.’

Daarnaast probeert Di Bortolo aan te haken bij bestaande gebeurtenissen. Zo verschijnt het tweede boek van Fenikso, Adembenemend van Samantha Eising, tijdens de nationale Longweek in mei. De auteur beschrijft haar leven met de zeldzame longaandoening cystic fibrosis. ‘Toen ik het manuscript kreeg, dacht ik: dit moeten mensen gewoon zien, hoe wonderwel sterk zij in het leven staat.’ Het Longfonds gaat aandacht aan het boek besteden.

Di Bortolo wil deze beginnende schrijvers intensief begeleiden. ‘Op die manier wil ik de kwaliteit van hun werk vergroten.’ Op de vraag of Di Bortolo nog toekomt aan het schrijven van haar eigen boek, lacht ze: ‘Daar komt niets meer van terecht. Ik heb verschillende plannen en een boek is op driekwart af, maar er zijn nu zoveel dingen die ik moet en wil leren, dat het er voorlopig niet van komt.’

In tegenstelling tot printing-on-demand hoeft een aspirant-schrijver bij Fenikso geen geld mee te brengen. ‘Een goed manuscript of goed verhaal is voldoende. Als ik dat de moeite van het uitgeven waard vind, zijn de risico’s voor mij.’ De uitgeverij valt budgettair onder het tekstbureau van de uitgeefster. ‘Dat betekent dat ik de boeken met mijn geld financier. Op die manier doe je er wel je stinkende best voor.’

Fenikso is het Esperanto woord voor Phoenix. Niets is wat het lijkt verschijnt op 22 maart.

[Bron: Boekblad]